تبلیغات
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>سیستم تبادل بنر</title>
<script type="text/javascript"src="http://dl.1learn.ir/admin/1learn/1learn.js"></script>
<link href='http://www.font-api.ir/css/B Yekan={font-api.ir}.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link href="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
  
<body dir="rtl">
<div class="menu-top1">
<div class="menu-top">
<ul><li>
<a href="/">
صفحه نخست
</a></li>
<li>
<a href="mailto:1learn.ir@gmail.com">
ارسال ایمیل به مدیر
</a></li>
<li>
<a href="/message">
ارسال بنر
</a></li>
<li>
<!-- حذف لینک طراح کاملا غیر قانونی میباشد و تیم یک لرن از حذف کردن لینک رضایت ندارد -->
<a href="http://www.1learn.ir">
طراح قالب
</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="allpoint">
<div class="header">
</div>
<div class="send">
برای قرار گرفتن بنر شما در این قسمت ابتدا بنر ما را در مکان مناسبی از صفحه وب خود قرار
دهید و سپس لینک بنر خود را از قسمت " ارسال بنر " برای ما ارسال کنید  <br />
<div class="banr">
<div class="txtr">60*468</div>
<textarea id="ttt1">
<a href="http://1learn.ir" target="blank" title="مرجع تخصصی وبلاگ نویسان"><img src="" />
</a>
</textarea>
</div>
<div class="banl">
<div class="txtl">240*120</div>
<textarea id="ttt">
<a href="http://1learn.ir" target="blank" title="مرجع تخصصی وبلاگ نویسان"><img src="" />
</a>
</textarea>
</div>
</div>
<div class="banner">
<a href="http://www.1learn.ir"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/1learn/1learn.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/468.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/468.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/468.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/468.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/468.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/468.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/468.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/468.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/468.gif" /></a>
</div>
<div class="banner1">
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
<a href="/"><img id="2" src="http://dl.1learn.ir/admin/posts/banner1/120.gif" /></a>
</div>
<div class="send">
تمامی حقوق این قالب متعلق به یک لرن میباشد و هر گونه کپی برداری و حذف لینک طراح حرام و باعث نابودی زحمات ما میشود ما هیچ گونه رضایتی از حذف لینک مان نداریم
<center>
طراح توسط <a href="http://1learn.ir">یک لرن دات آی آر</a>
<a href="http://www.1learn.ir" style="display:none">
&#1740;&#1705; &#1604;&#1585;&#1606; &#1605;&#1585;&#1580;&#1593;                  &#1578;&#1582;&#1582;&#1589;&#1740; &#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711; &#1606;&#1608;&#1740;&#1587;&#1575;&#1606;
</a>
</center>
</div>
</div>
</body>
</html>