محمدرضا مغدانی دوشنبه 10 خرداد 1395 08:50 ق.ظ نظرات ()

ویندوز برای طبیعی جلوه دادن نمایش منوها و باز و بسته شدن پنجره ها این حركات را بصورت


انیمیشن نشان می دهد كه این خود بار اضافه ای را به سیستم تحمیل می كند و از سرعت آن می كاهد.


برای غیر فعال كردن آن مسیر زیر را طی نمایید:


پس از ورود به محیط ویندوز در این حالت، از منوی Start بر روی Run کلیک نمایید

 و عبارت regedit را وارد کرده و Enter بزنید.

 

 HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\ Desktop\ Windows Metrics

 

حال به مقدار رشته ای MinAnimate مقدار صفر بدهید و سپس سیستم را Restart  كنید